<span id="bea059cb7c"></span><address id="bf754d411a"><style id="bge3356e7b"></style></address><button id="blb36a1eb2"></button>
            

     职称信息
     当前位置:首页 > 在线服务 > 职称信息
     关于南宁市2011年申报高级工程师材料收取时间延期的通知
     广西建工整理发布 2011-08-26 10:43:12

     各有关单位:

     应部分单位和专业技术人员申请,经我办研究,决定南宁市2011年申报高级工程师材料收取时间延期至2011915日。过期不再不办理。

     特此通知。

                                           市职改办

                                        2011826
     附件:无